finanslov top 2

Hvad staar der   ddls reaktion   Fra Medierne   Underskrift
             
Fra Tidens tegn   Hvad staar der        

S

I følge finanslovforslaget for 2018 mister Døvefilm sit tilskud fra staten, hvilket i praksis vil betyde at Døvefilm må lukke, hvis forslaget bliver vedtaget.

Vi vil her på side løbende samle alt, der handler om finanslovsforslaget 2018 og Døvefilm.