FolgTegnnyt om coronavirus

På videoen herunder kan du se Tegn Nyts Program fra den 6. marts 2020, der forklare kort om coronavirusen.