finanslov top 2

Hvad staar der   ddls reaktion   Fra Medierne   Underskrift
             
Fra Tidens tegn   Hvad staar der        

S

Finansloven er færdigforhandlet. 

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om finansloven for 2018. 

Tilskuddet til Døvefilm er kommet med i den nye finanslov, det betyder at Døvefilm ikke skal lukke og kan fortsætte med at lave tv på tegnsprog.

Du kan læse mere om finansloven her