Døvefilm vil på dansk tegnsprog bidrage til demokratisk deltagelse, dialog og forståelse.

Døvefilm vil med udgangspunkt i døves verden informere, udvikle, udfordre,  underholde og producere relevant og troværdigt indhold på alle udbredte, elektroniske billedmedier i Danmark.

Det betyder, at demokratisk deltagelse, dialog og forståelse er de værdier, vi skal skabe med vores aktiviteter, og at billedproduktion på tegnsprog er vores kerneområde og afgørende konkurrenceparameter. Den effekt seerne gerne skulle have af ovennævnte mission er:

  • Målgruppen kan faktisk modtage vores programmer.

  • Målgruppen opnår større viden om spørgsmål af samfundsmæssig betydning.

  • Målgruppen involveres i den demokratiske proces.

  • Målgruppen bliver mødt med forståelse og accept af omgivelserne.

  • Målgruppen oplever mening med vores aktiviteter.