Til forsiden

Døvefilm har en bestyrelse på 7 medlemmer, som beskikkes af Socialstyrelsen. Bestyrelsen sidder i 4 år ad gangen (følger kommunalvalgene). Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Døvefilms drift.

Bestyrelsen for Døvefilm beskikkes for 4 år ad gangen og består af en formand og 6 medlemmer. Sammensætningen af bestyrelsen er således:

  • Formanden, der har viden inden for området udpeges af Socialstyrelse

  • 1 medlem udpeges af DR

  • 3 medlemmer udpeges af Danske Døves Landsforbund.

  • Efter indstilling fra den siddende bestyrelse udpeges 1 medlem, som så vidt muligt har særlig viden om mediebranchen

  • Efter indstilling fra den siddende bestyrelse udpeges 1 medlem som så vidt muligt har særlig viden om, eller professionelle erfaringer med segmenter indenfor målgruppen.


Bestyrelsen har ansvar for, at de bestemmelser, der ligger for Døvefilm, bliver overholdt. Bestyrelsen fastsætter de generelle retningslinjer for Døvefilms virksomhed.
Bestyrelsen skal arbejde for Døvefilms bedste og er uafhængige af interessenter, f.eks. Danske Døves Landsforbund og DR.
Efter Socialstyrelsens godkendelse ansætter og afskediger bestyrelsen insitutionens chef, som står i spidsen for institutionens overordnede, daglige ledelse.

Du kan se referater fra bestyrelsesmøder her

 

 MG 2738    
Nina Palle – Bestyrelsesformand
Borgerrådgiver, cand.jur., Ballerup Kommune
 
   
 MG 2753    
Jan Rosendal
Chefkonsulent og redaktør hos DR,
udpeget af DR.
 
   
IMG 1322 1    
Sofie Heilmann
Udpeget af Danske Døves Landsforbund.

 
   
 MG 2729    
Lars Knudsen
Tolkekoordinator, udpeget af Danske Døves Landsforbund.
 
   
IMG 1318 1    
Elisa Klejs Madsen
Udpeget af Danske Døves Landsforbund.

 
   
 MG 2740    
Majbritt Frisk Andersen
Døvekonsulent, CFD, Fredericia, indstillet af den siddende bestyrelse.
 
   
2773    
Jens Harder Højbjerg
Pressechef i Hjerteforeningen, indstillet af den siddende bestyrelse.
 
   
 MG 2777    
Jakob Peitersenn
Medarbejderrepræsentant, deltager i møderne uden stemmeret.