Døvefilm søger en journalistisk medarbejder og vært til produktion af aktualitetsindhold.

Du kan se opslaget ved at klikke på linket her

 

Velkvalificerede medarbejdere er en forudsætning for at løse Døvefilms nuværende og fremtidige opgaver. Døvefilm ønsker at tiltrække medarbejdere, der kan sikre kvalitet i og udvikling af Døvefilms opgaver. Døvefilm skal være en attraktiv arbejdsplads for alle, såvel døve som hørende.

Ansættelse på Døvefilm sker ud fra en vurdering af ansøgeres faglige og personlige kvalifikationer og egnethed i jobbet. Døvefilm tilstræber endvidere, at personalesammensætningen afspejler befolkningssammensætningen med hensyn til alder, køn, etnisk baggrund m.v.

I henhold til bekendtgørelse fra Beskæftigelsesministeriet er ansættende myndighed forpligtet til at give en handicappet ansøger adgang til en personlig samtale, før en stilling besættes, med mindre den handicappede er åbenbart ringere kvalificeret end den bedst kvalificerede af de øvrige ansøgere.

Det er en forudsætning for Døvefilms eksistens, at vi har døve medarbejdere.

Alle ansøgninger, såvel uopfordrede som annoncerede, opbevares i 6 måneder, hvorefter de makuleres, med mindre andet aftales.