Til forsiden

Tegnsprog er arbejdssproget på Døvefilm. Hørende medarbejdere – uden tidligere tilknytning til døve – får undervisning i tegnsprog. Vi har lydløse dage. I det hele taget vægter vi højt, at vi kommunikerer med tegn.

Tegnsprog er et visuelt, selvstændigt og levende sprog med egen grammatik og syntaks, som opfattes udelukkende med synet. Sproget formidles med hænder, mimik, mundbevægelser, blikretninger, hovedbevægelser og krop.

I Danmark bruger vi dansk tegnsprog, dvs. et sprog, der er vokset frem blandt døve i Danmark og er særegent for danske døve. Tegnsprog er ikke internationalt, men er nationalt og knyttet til en bestemt kultur, geografi og folk, nøjagtigt ligesom det gør sig gældende for talesprog.

Dansk tegnsprog bruges af ca. 4.000 døve i Danmark.

Tegnsprog har ikke et skriftsprog, hvorfor det netop er video og tv-mediet, som skal anvendes, når der skal formidles på sproget.