Til forsiden

Medieaftalen

Der bliver løbende lavet politiske aftaler om radio og tv. Den gældende aftale løber året ud. Fra nytår træder en ny medieaftale i kraft; 2015-2018. En aftale, som er faldet på plads mellem alle partierne i Folketinget.

I den nye aftale er bl.a. formuleret, at det dansksprogede og regionale indhold på DR skal styrkes. Ligeledes skal programmer rettet til de unge. Og specifikt nævnes også, at både DR og TV2 skal styrke deres indsats for syns- og hørehæmmede.


Public Service-kontrakt med DR


Danmarks Radio er landets eneste fuldt licensfinansierede og dermed brugerbetalte tv-station. Licensen fastsættes af Folketinget, og dermed er DR forpligtet til det, der kaldes public service. På dansk betyder det: At DR skal arbejde ”i folkets tjeneste”, og at DR skal påtage sig en række samfundsmæssige og kulturelle opgaver.

På baggrund af medieaftalen er der lavet en Public-Service kontrakt med DR. Her er der defineret en række hensyn bl.a. til handicappede (kap. 6). ”DR skal i kontraktperioden med brug af relevante teknologiske muligheder tilstræbe, at gøre DRs public service-tilbud tilgængelige for handicappede. På tidspunktet for indgåelse af denne kontrakt skaber DR tilgængelighed ved hjælp af synstolkning, tekstning og tegnsprogstolkning. DR skal fokusere på at højne kvaliteten i disse tjenester, men samtidig være opmærksom på nye teknologiske løsninger. Der skal etableres en systematisk dialog mellem DR og handicaporganisationerne om public service-tjenesterne på handicapområdet. Dialogen skal sikre, at organisationerne inddrages i DRs overordnede planlægning og prioritering af DRs tjenester på området.”

Danske Døves Landsforbund er repræsenteret i brugerrådet sammen med andre handicaporganisationer.

I public service-kontrakten står specifikt om tjenester primært rettet mod døve og hørehæmmede, at: ”…langt de fleste programmer på DR1 og DR2 er tekstede i løbet af 2012. Det indebærer blandt andet, at alle nyhedsudsendelser på DR1 og DR2 tekstes”. Brugerrådet skal inddrages i prioriteringen af tekstning.

Om tegnsprogstolkning står der i kontrakten, at: ”DR skal tolke mindst to af de ordinære nyhedsudsendelser på DR1 og/eller DR2 i tidsrummet kl. 17-20. I tidsrummet kl. 20-21 skal DR genudsende disse tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser. Ved folketingsvalg skal alle partipræsentationsprogrammer, partilederrunder og selve valgaftenen tegnsprogstolkes.

DR skal tilstræbe, at transmissioner af begivenheder af stor samfundsmæssig interesse så vidt muligt og under hensyn til DR’s allokerede kapacitet i DTT-nettet (tegnsprogskanalen) tegnsprogstolkes.

DR rådfører sig med brugerrådet om tegnsprogstolkningen, herunder kvaliteten”.