HØRETAB EFTER MFR-VACCINATION
Fire unge voksne og et barn har lidt tab af hørelse i tiden efter at de modtog MFR-vaccination. Det beretter de berørte og deres forældre.


Karina Hvass fra Randers er 27 år og læser til socialrådgiver. Omkring en måned efter sin MFR-vaccination i 1986 fik hun væske i knæene og blev indlagt. Karina blev behandlet med stærk gigtmedicin i et år. Tre måneder efter vaccinationen mistede hun det meste af sin hørelse. Hun kan dog godt høre helt tæt på. Karina siger selv, at hun hører som en gammel kone.


Jannick Jakobsen er 22 år og fra Randers. Han var 18 måneder, da han blev MFR-vaccineret.
Efter vaccinationen fik han høj feber og blev syg. Kort tid derefter fik han problemer med hørelsen, men høretabet bliver først fastslået, da han er to år og skal have høreapparater.
Jannicks mor mener fra begyndelsen, at tabet af hørelse skyldes MFR-vaccinationen, men det afviser lægerne og sagen bliver derfor ikke indberettet. Jannick Jakobsen er ledig.
Christine Isak er 21 år og fra Randers. Hun har et middelsvært høretab. Christine blev MFR-vaccineret, da hun var 18 måneder og tabet af hørelse indtraf umiddelbart efter, fortæller hendes mor. Efter vaccinationen gik Christines sproglige udvikling også i stå.
Den nedsatte hørelse blev konstateret, da Christine Isak var to år.
Forældrene forsøgte at tale med lægen om, at høretabet var udløst af MFR-vaccinationen, men det blev afvist.
Sagen er ikke indberettet og der er ikke udbetalt erstatning.

Mads Christian Jensen er 26 år og bor i Ranum i Nordjylland. Han er næsten døv, men har dog en hørerest. Myndighederne har anerkendt, at hans høretab er en vaccinationsskade og der er udbetalt erstatning.
Mads er uddannet murer og arbejder som murer.


Nikolaj Thiel er otte år og fra Skive. Han blev døv efter sin MFR-vaccination og har cochlear implantat. Hans sag er indberettet til Patientforsikringen og der er udbetalt en foreløbig erstatning. Den endelige opgørelse af méngrad vil blive fastsat på et senere tidspunkt.