Kl. 13.00 To tolke møder ind og starter vagten med at gå ind i DR’s mediearkiv. Her finder de frem til magasinprogrammet fra dagen før. Programmet vises kl. ca. 13:15 med undertekster. Den næste times tid bruger tolkene på at se magasinprogrammet igennem. Udfordringerne i tolkningen diskuteres igennem, tegnvalg overvejes og tolkningen øves igennem.
Da nyhedsformidling sker i et ekstremt højt taletempo og magasinprogrammerne ofte er meget komplekse, kan det være meget stressende at være på skærmen. Derfor tolker hver tolk kun ca. 12½ min ad gangen.

Kl. 14.10 Tolkene begynder at forberede sig til studieoptagelser. Det betyder, at der skal skiftes tøj og lægges make-up – også mandlige tolke bliver sminket!

Kl. 14.25 Studieoptagelse går i gang. Det er gårsdagens magasinprogram, som bliver tolket. Det optages i såkaldt ”one-take” – dvs. uden afbrydelser. Optagelserne afsluttes ca. 25 min. senere.

Kl. 15.00 Kommer der to nye tolke på ”aftenvagt”. Det kan indimellem også være de samme tolke, som på ”eftermiddagsvagten”. Aftenvagten starter med at se både DR- og TV2’s nyhedsudsendelser. Her kan de orientere sig om dagens ”hotte” historier. Derefter logger de sig ind i DR’s interne it-system; ”Newswire”, hvor studieværtens kommentarer (op-/nedlæg) til enkelte indslag skrives. På den måde kan tolkene løbende holde sig orienteret om indholdet i nyhedsudsendelserne kl. 17 og 18.30 på DR. Indholdet i en nyhedsudsendelse kan ændre sig hele tiden – faktisk også efter programmet er gået i gang.

De to, der har aftenvagten, forbereder sig på nyhederne. Det er typisk de samme historier, som senere vises kl. 18 og 19, og som skal tolkes live. Historierne kan være klippet anderledes i kl. 16-udgaven, og der kan komme flere kilder på i de efterfølgende udsendelser. De udsendelser giver dog et godt fingerpeg om dagens program. Og endelig følges der også med på TV2 News, som sender løbende nyhedsopdateringer. TV2’s manuskript til 18-nyhederne modtager tolkene ca. kl. 17:40. Der er ingen on-line forbindelse til TV2’s nyhedssystem, derfor har tolkene ikke mulighed for at forberede sig på nyhedsudsendelserne fra TV2.

Kl. 16.15 Tolkene lægger make-up. De har alle fået et introduktionskursus til make-up-lægning, de bliver løbende klippet og guidet i tøjvalg etc.

Kl. 16.30 Begge tolke går i studiet. Det er DR’s tekniker, som sørger for, at der er ”hul igennem” til seerne, og indstiller kamera, lyd og billede.

Kl. 17.00 Dagens første nyhedsudsendelse går i luften. DR2 Dagen. Hele udsendelsen foregår i et højt taletempo. Hver tolk er derfor på i ca. 9 min. ad gangen. Generelt kan man sige, at udsendelser på DR indeholder lidt længere og sværere ord end dem på TV2.

Kl. 18.00 TV2 Nyhederne går i luften. Det kan være meget ”spændende” at tolke TV2’s udsendelser, fordi tolkene får meget lidt forberedelsesmateriale fra TV2. Det skriftlige forberedelsesmateriale er kun at betragte som en kladde, indtil Nyhederne går i luften, og ret ofte så ændrer historierne sig efterhånden som flere og flere politikere, eksperter eller andre kilder har haft lejlighed til at kommentere på sagen. Der er puste-ud-pause indtil kl. 18.30

Kl. 18.30 Går tolkene på med en hel times tolkning i træk. Først DR´s TV-Avisen og derefter TV2 Nyhederne. De sidste indslag fra DR ligger nu klar i mediearkivet, og de sidste fra TV2-Nyhederne ligger også klar, og så prioriterer tolkene – og forbereder sig så godt, de kan. Der er en bærbar computer i studiet, så den tolk, der ikke tolker, kan følge med i de løbende ændringer, som laves samtidig med, at programmet sendes. Kl. 18:58 skal DR linke over til TV2, så der skal tolkene være færdige med TV-Avisen. Seerne vil derfor opleve, at tolkene på det tidspunkt siger: ”Nu skifter vi over til TV2”.

KL. 19.00 Overskrifterne er skimmet på run-down (rækkefølgen på nyhedsindslagene). De er en time gamle. Der er dagligt sammentræf i valg af historier på DR og TV2, men ofte er historierne lavet med forskellig vinkel og forskellige kilder, hvilket betyder en verden til forskel i tolkesituationen.

Kl. 19.30 Puha, så er det hele overstået. Der bliver ryddet op, slukket computere og tøjet hænges på plads