Udskriv

Kl 11:30 Hvis der er lang magasinvagt/særprogram møder tolkene ind nu og har en 4-timers vagt til at forberede 1 times tolkning inklusiv Teknikforberedelse, omklædning og sminke

Kl. 13.30 Hvid magasinvagten er kort møder to tolke ind nu og starter vagten med at gå ind i DR’s mediearkiv. Her finder de frem til magasinprogrammet fra dagen før. Den næste times tid bruger tolkene på at se magasinprogrammet igennem. Udfordringerne i tolkningen diskuteres igennem, tegnvalg overvejes og tolkningen øves igennem. Da nyhedsformidling sker i et ekstremt højt taletempo og magasinprogrammerne ofte er meget komplekse med krydsklip og flerstrengede historier, tolker hver tolk typisk kun ca. 12½ min ad gangen, medmindre det giver mening at dele programmet anderledes..

Kl. 14.30 Tolkene begynder at forberede sig til studieoptagelser. Det betyder, at der skal skiftes tøj og lægges make-up- samt kommunikeres med teknikeren, mhp indstilling af kamera og lys.

Kl. 15:00 Studieoptagelse går i gang. Det er gårsdagens magasinprogram, som bliver tolket. Det optages i såkaldt ”one-take” – dvs. uden afbrydelser. Optagelserne afsluttes ca. 25 min. senere.

Kl. 15.30 Kommer der to nye tolke på ”aftenvagt”. Det kan indimellem også være de samme tolke, som på ”eftermiddagsvagten”. Aftenvagten på hverdage starter med at se Go´ aften lives manus og rundown, som sendes fra TV 2. Tolkene fordeler rollerne mellem sig ( en værtsrolle og en gæsterolle) og der øves, diskuteres og opsøges tegn. Derudover forberedes til både DR kl 18.30 og TV2’s nyhedsudsendelse kl 19.30..Ofte har man hjemmefra orienteret sig om dagens ”hotte” historier og i forberedelsestiden logger de sig ind i DR’s interne it-system; ”Dalet plus”, hvor studieværtens kommentarer (op-/nedlæg) til enkelte indslag kan tilgås. Indholdet i en nyhedsudsendelse kan ændre sig hele tiden – faktisk også efter programmet er gået i gang.
Og endelig følges der også med på TV2 News, som sender løbende nyhedsopdateringer. TV2’s manuskript til 18-nyhederne modtager tolkene ca. kl. 17:40. Der er ingen on-line forbindelse til TV2’s nyhedssystem, derfor har tolkene ikke mulighed for at forberede sig indgående på nyhedsudsendelserne fra TV2.

Kl. 17:00 Tolkene lægger make-up. De har alle fået et introduktionskursus til make-up-lægning,

Kl. 17:15 Begge tolke går i studiet. Det er DR’s tekniker, som sørger for, at der er ”hul igennem” til seerne, og indstiller kamera, lyd og billede.

På hverdage:
Kl. 17.24 Dagens første udsendelse” Go aften Live” går i luften på alle hverdage og der er typisk 2 studieværter, samt op til 5 forskellige gæster, der skal tolkes. Hertil kommer en evt. vokspop eller interviews ude i marken. Tolkene skal derfor have mange bolde i luften. Taletempoet er højt, men programmet mere uformelt end egentlige nyhedsudsendelser. Tolkene er to i billedet samtidig i en slags dialogtolkning mellem værter og gæster og kan derfor ikke korrigere hinanden på skærmen, uden at det vil kunne ses.

i Weekenden:
Kl. 18.00 TV2 Nyhederne går i luften. Det kan være meget uforudsigeligt at tolke TV2’s udsendelser, fordi tolkene får meget lidt forberedelsesmateriale fra TV2.- kun oplæg og nedlæg og det er kun at betragte som en kladde, indtil Nyhederne går i luften.Det sker tit at historierne ændrer sig, efterhånden som flere og flere politikere, eksperter eller andre kilder har haft lejlighed til at kommentere på sagen. Der er skærmpause i 10 minutter indtil kl. 18.30 -De 10 minutter bruges på orientering i DR´s manuskript om der skulle være ændringer eller flere liveindslag er kommet til.

Alle dage:
Kl. 18.30 Går tolkene på med en hel times tolkning i træk. Først DR´s TV-Avisen og derefter TV2 Nyhederne. Når første program starter kl 18.30 er det ikke altid, at alle liveindlag er meldt klarfra DR´s side og der mangler derfor tid til at tolken kan nå at forberede det hele inden udsendelsesstart- så meget af det tolkede kan være prima vista (uden forberedelse) ligesom det meste også er tilfældet på TV2.Tolkene forbereder sig så godt de kan inden de går på. Der er en bærbar computer i studiet, så den tolk, der ikke tolker, kan følge med i de løbende ændringer, som laves samtidig med, at programmet sendes. Cotolken skal også assistere tolken på skærmen med oplæsning og evt. korrektioner, samtidig med at hun forbereder sig eget.. Kl. 18:58 skal DR linke over til TV2, så der skal tolkene være færdige med TV-Avisen. Seerne vil derfor opleve, at tolkene på det tidspunkt siger: ”Nu skifter vi over til TV2”.

KL. 19.00 Overskrifterne er skimmet på run-down (rækkefølgen på nyhedsindslagene). De er en time gamle. Der er dagligt sammentræf i valg af historier på DR og TV2, men ofte er historierne lavet med forskellig vinkel og forskellige kilder, hvilket betyder en verden til forskel i tolkesituationen.

Kl. 19.30 Puha, så er det hele overstået. Der bliver ryddet op, slukket computere og tøjet hænges på plads. En træt tolk, hvis hovede har gennemgået komplicerede oversættelsesstrategier til 3 liveprogrammer med tusindevis af ord i højt tempo, kan nu tage hjem.