Konference i Hamborg om døvetolke
INFO   
Del video på Facebook
INFO   
Del på Facebook
Sendt lørdag 9. juni 2018
De sidste 3 år har Danske Døves Landsforbund, DDL, samarbejdet med universiteter og tegnsprogstolke i Europa om at forbedre forholdene for døvetolke. En døvetolk er en døv der kan tolke for grupper af døve tolkebrugere, der ikke er flydende i dansk tegnsprog eller der af forskellige årsager kan have svært ved at forstå en hørende tegnsprogstolk. Døvetolke ikke særligt udbredte i Europa. Derfor har DDL arbejdet med at forbedre alt fra uddannelsesmuligheder til arbejdsforhold og for i det hele taget at få udbredt kendskabet til hvad en døvetolk er og kan. Projektet har varet i 3 år og afsluttes til august. Som kulmination på projektet afholdt DDL og deres samarbejdspartnere en konferencen i den tyske by Hamborg i slutningen af maj. 120 deltagere fra 20 forskellige lande var med til at høre mere om projektet og resultaterne. Vi var med.