Til forsiden
2002 - Viften 22
INFO   
Del video på Facebook
INFO   
Del på Facebook
Sendt lørdag 14. december 2002
Social tolkning
Siden august 2000 har det sociale tolkeprojekt været i gang. Projektet skal løbe fire år, hvor staten betaler for tolkning til sociale begivenheder og arrangementer: Bankbesøg, foredrag, møde i børneinstitutionen, fødselsdagsfest, barnedåb med mere. I december måned kom der en midtvejsrapport, hvor man evaluerer og vurderer hvordan det går med projektet. Vi taler med projektmedarbejder Solveig Ingvardsen om resultatet.
Medieforlig
Da regeringen i maj indgik forlig med Dansk Folkeparti om et nyt medieforlig, blev det besluttet at der skal laves public service-kontrakter med TV-stationerne. Der forhandles endnu om indholdet, men vi har spurgt Danske Døves Landsforbund om hvilken indflydelse de har haft på kontrakterne og hvordan de har det med de ændringer, der ser ud til at komme.
Overgreb på børn
Fysiske eller seksuelle overgreb kan være en ødelæggende oplevelse for et barn. Alle ved det er forbudt, men samtidigt svært at opdage når det sker. Danske Døves Ungdomsforbund sætter nu fokus på emnet i form at et teaterstykke, der skal turnere rundt på alle landets døveskoler.
Handicapåret 2003
2003 er udnævnt til internationalt handicapår. Vi snakker med projektkoordinatoren om, hvorfor det er nødvendigt og hvad der sker i løbet af året. Døveforeningerne har ansøgt om penge til at afholde arrangmenter i forbindelse med handicapåret, men der er ingen døveprojekter der har fået penge til. Hvad mener Danske Døves Landsforbund om dette?