Til forsiden
Nyhed om retssagen fra den 1. oktober 2021
INFO   
Del video på Facebook
INFO   
Del på Facebook
Sendt fredag 1. oktober 2021
Sagen om svindel med tolkemidler fortsætter

Der har nu været gennemført fire dage i Retten på Frederiksberg. Her er fire mænd tiltalt for svindel med tolkemidler for ca. 30 millioner kroner. De tiltalte nægter sig alle skyldige.

Af Jakob Peitersen

Her i Tegnnyt har vi tidligere fortalt hvordan de to første dage i retten forløb, nemlig oplæsning af anklageskriftet og afhøring af den første af de tiltalte. Siden er der blevet afholdt yderligere to retsmøder. De fire mænd er tiltalt efter straffeloven og risikerer op til 8 års fængsel.

”Jeg er et stort rodehoved med økonomi”:
På det 3. retsmøde fortsatte afhøringen af den første tiltalte. Den tiltalte satte sig igen overfor dommeren og de to tolke, herefter begyndte anklageren at spørge.
Anklageren bad den tiltalte, som vi vælger at kalde for A, om at forklare en række kontobevægelser på en konto som tilhørte A´s firma. Der var blandt andet gået penge ind på kontoen fra en kommune. Pengene var blevet bevilget af kommunen til tegnsprogstolkning. Desuden var der blevet overført penge fra kontoen til en anden konto som havde navnet ”opsparing”.
Da anklageren spurgte hvad det var for en opsparing og hvad den skulle bruges til, svarede A, at han ikke kunne huske det, og fortalte at han i det hele taget er et stort rodehoved, når det gælder økonomi. Anklageren påpegede, at det beløb der var overført til ”opsparingen” stort set havde samme størrelse som det beløb kommunen havde sat ind på firmaets konto.

Køb i møbelbutik for 36.000 kr:
A blev desuden spurgt om han kunne huske hvilken konto, der blev benyttet når hans firma betalte tolke for deres ydelser. Det kunne han ikke huske. Han kunne heller ikke huske navnene på de tolke som hans firma benyttede, bortset fra et enkelt navn. Dog kunne han godt huske navnene på flere af de tolkefirmaer som firmaet havde brugt.
I følge anklageren blev der på et tidspunkt foretaget to hævninger fra firmaets konto på henholdsvis 17.000 og 19.000 kr. Begge beløb drejede sig om køb fra en møbelbutik. A blev spurgt om han kunne huske købene eller kendte til butikken. Han kendte hverken til butikken eller hvad der var blevet købt. Anklageren spurgte desuden til et beløb på 822 kr. som han mente var betaling for whisky. Hertil sagde den tiltalte at det muligvis var en udgift i forbindelse med et kundemøde.

Har altid blandet ferie og arbejde:
Nu begyndte anklageren at spørge ind til flere tilfælde af fjerntolkning. Anklageren opremsede en række tilfælde af fjerntolkning som A havde fået betalt af kommunen på dage, hvor han havde været i udlandet. Anklageren spurgte om det var normalt, at A havde behov for tolkning når han var ude at rejse. Hertil svarede A, at han ofte arbejdede, når han var i udlandet og at han altid havde blandet ferie og job. Da 3. dag i retten var ovre var A blevet afhørt fra kl. 09.30 til kl. 15.30, kun afbrudt af en frokostpause og to mindre pauser.

4. dagen:
På 4. dagen i Retten på Frederiksberg var der ingen afhøring. I stedet blev to skærme rullet ned i hver sin ende af retssalen. På skærmene viste anklager en lang række bilag. Blandt andet de fire tiltaltes skatteoplysninger, herunder indkomstoplysninger. På et tidspunkt begyndte to af de tiltalte at tale sammen på tegnsprog. Dommeren henvendte sig til dem, og mindede dem om at det ikke var tilladt at snakke sammen under gennemgangen. De undskyldte.

Indtægt på 1,2 millioner kr:
Ifølge anklager fremgik det af skatteoplysningerne, at en af de tiltalte i 2016 havde haft en indtægt på 900.000 kr. og en anden tiltalt havde haft en indtægt på 1.2 millioner kr. samme år.
Anklageren viste også flere udfyldte tolkeskemaer og fakturaer, der er lavet i firmaer ejet af de tiltalte. Anklageren konstaterede at tolkeleverandørens underskrift på mange af tolkeskemaerne var ulæselige. Gennemgang af bilag tog hele dagen.

Afhøringer udskudt:
Afhøringerne af de fire tiltalte er indtil videre udskudt. Det forventes at afhøringerne begynder igen til november. Det skyldes at politiet stadig mangler at afhøre vidner i sagen. I første omgang skal 13 vidner afhøres, og i alt forventer anklageren, at 30 vidner skal vidne i sagen.
Indtil vidnerne er blevet afhørt, bliver dagene i retten brugt til at fremvise og dokumentere bilag og andet, som skal bruges i sagen. I alt er der afsat 31 dage i retten. På nuværende tidspunkt er det hovedsaligt anklageren, der har haft ordet. Senere skal de tiltaltes forsvarere komme med deres side af sagen.