Til forsiden
Nyhed om retssagen fra den 17. januar 2022
INFO   
Del video på Facebook
INFO   
Del på Facebook
Sendt mandag 17. januar 2022
Anklager: Massivt misbrug af tillid

De 4 tiltalte har, med tolkebevillinger i hånden, systematisk støvsuget de offentlige kasser gennem 4 år. Det påstår anklageren i sagen om mulig svindel med tolkemidler. Han kræver de tiltalte straffet med tre til fire et halvt års fængsel.

Af Jakob Peitersen

Deres selskaber lavede ikke noget:
I Retten på Frederiksberg sad de fire tiltalte mænd anspændt og iagttog de to tegnsprogstolke i salen, mens anklager Magnus Petersen gjorde rede for hvorfor han mener, at de fire har gjort sig skyldige i bedrageri.
Det kriminelle er, forklarede anklageren, at de fire groft har udnyttet mulighederne, for at få tolk gennem loven om kompensation til handicappede i erhverv. Loven har til formål at ligestille handicappede med andre borgere i Danmark.
Gennem en lang række selskaber, der reelt ikke lavede noget, har de fire modtaget millioner af kroner fra 10 kommuner i hovedstadsområdet, forklarede anklageren. Han mener, at de fire havde forsøgt, at sløre deres svindel ved at oprette en række selskaber. På den måde blev det uoverskueligt for kommunerne at finde ud af hvilke medarbejdere, der var ansat i hvilke selskaber og hvad de lavede. I alt var der oprettet 14 selskaber.

Fra kontanthjælp og SU til lønninger i millionklassen:
Anklageren pegede desuden på at der, efter hans mening, blev lavet fiktive aftaler om tolkninger, der aldrig blev gennemført. Det var blandt andet aftaler med deres eget tolkefirma og andre af deres selskaber. Anklageren hævdede også, at der blev lavet en lang række dobbeltfaktureringer.
Det vil sige, at flere kommuner har betalt for den samme tolkning.
”Det er ren og skær svindel, krone for krone,” sagde anklageren og forklarede, at de tiltaltes selskaber kun havde til formål at skaffe penge fra kommunerne. Pengene havnede derefter hos de tiltalte, der på kort tid gik fra kontanthjælp eller SU til millionlønninger og et liv i luksus med rejser, dyre middage og gaver. Ifølge anklageren havde selskaberne kun én indtægt, og den kom fra kommunerne, som troede, at de med godkendelse af bevillingerne var med til at hjælpe 4 døve til at forsørge sig selv.

Sagen har gjort døves vilkår sværere:
”Misbrug af tillid er det gennemgående tema i denne sag, ”sagde anklageren og fortsatte, ”De tiltalte har på ingen måde skabt bedre muligheder på arbejdsmarkedet for døve, tværtimod er der skabt sværere forhold.” Her nævnte anklageren, at det er blevet sværere for døve at få tolkebevilling hos kommunerne, fordi tilliden nu er væk.
Retsmødet sluttede med, at anklageren redegjorde for hvilke straffe de tiltalte bør have efter hans mening. To af de tiltalte kræves straffet med tre års fængsel. De har ifølge anklageren bedraget for henholdsvis 4,5 og 5,2 millioner kroner.
Den tredje kræves straffet med fire års fængsel for bedrageri for 19.9 millioner kroner.
Den fjerde, som anklageren omtalte som hovedmanden, kræves straffet med fire et halvt års fængsel, for at have svindlet for 27 millioner kroner.
De tiltalte nægter sig alle skyldige. Deres forsvarere skal ved næste retsmøde forklare hvorfor de mener, at de fire bør frifindes.