Til forsiden
Nyhed om retssagen fra den 11. marts 2022
INFO   
Del video på Facebook
INFO   
Del på Facebook
Sendt fredag 11. marts 2022
Fængselsstraffe til alle fire tiltalte for omfattende bedrageri

I går klokken 16.00 faldt der dom i sagen om svindel med tilskud til tegnsprogstolkning. Her stod fire mænd tiltalt for at have svindlet i en periode fra 2013 til 2017. De tiltalte har under hele sagen erklæret sig uskyldige, men retten mente, at det var bevist, at de fire havde til hensigt at snyde sig til millioner af kroner og derfor er de skyldige. Tre af de fire har anket dommene.

Af
Jakob Peitersen

De tiltalte mødte ikke op:
I det fyldte retslokale i retten på Frederiksberg var der ca. 40 menneske på tilskuerrækkerne, hvoraf langt de fleste var døve. Flere måtte stå op. Hvad man straks lagde mærke til var, at ingen af de fire tiltalte var i lokalet, de havde alle valgt at blive væk og derfor var der kun deres fire forsvarere tilstede til at modtage dommene.
Det betød, at de to tegnsprogstolke der var kommet for at tolke for de tiltalte, i stedet valgte at tolke ud mod de mange fremmødte døve.
Nu kom dommeren ind i retssalen og sagde som det første "vi er klar til at afsige dom." Herefter blev alle fire erklæret skyldige og længden på fængselsstraffene blev læst op.
Anders Witt Gadkjær blev idømt 1 og et halvt års fængsel, Simon Bak 2 år, Jannick Jakobsen 3 og et halvt år og Jeppe Winther Vestenaa fik 4 år. Dommeren tilføjede, at de tiltalte skal betale sagens omkostninger.
Dommeren anså Jeppe Winther Vestenaa og Jannick Jakobsen som hovedmændene bag svindlen. De blev begge frakendt retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

Dommer: deres forklaringer er utroværdige:
Dommeren gik herefter i gang med en begrundelse for dommene. Han forklarede at retten havde lagt vægt på bedrageriernes antal og systematiske karakter, og at svindlen var begået i en lang række selskaber og havde involveret udnyttelse af adskillige tolkebrugere og tegnsprogstolke.
Desuden fandt retten det bevist, at der var givet forkerte oplysninger til flere kommunerne for bevidst at opnå tilskud. De tiltalte har forklaret deres handlinger med, at der skete misforståelser og forglemmelser. Til det sagde dommeren "Retten vurderer deres forklaringer som utroværdige."
Dommeren forklarede videre, at de tiltalte havde oprettet firmaer, der var svære for kommunerne at gennemskue. "Det var firmakonstruktioner der havde til hensigt at bedrage” sagde dommeren.
Han gik igennem et utal af firmaer som de tiltalte havde konstrueret: Wavehouse, Simon Says, Churchill’s og Schwung for at nævne nogle af dem.
På et tidspunkt måtte tolkene i retssalen bede dommeren om at sætte tempoet lidt ned så de kunne følge med.
Det kom også frem at de fire ikke kunne oplyse navne på de tolke de havde brugt og at firmaernes tolkeindtægter har været betydeligt højere end udgifterne til tolkningen. Indtægter i firmaerne i form af salg, arbejde og fondsstøtte har udgjort en meget lille procentdel af omsætningen. Resten er tolketilskud. Dommeren fortsatte "Retten finder det bevist at de tiltalte uberettiget har faktureret kommunerne, der har lidt tab."
Dommeren fortalte at tolkebrugere i de tiltaltes selskaber som vidner har udtalt, at de ikke har modtaget den tolkning der var faktureret for. Også tolke har som vidner udtalt, at de ikke har været på arbejde på de tidspunkter der var angivet til kommunerne. Dommeren sluttede af med, "det var rettens dom og begrundelse"

Navneforbud ophævet:
Herefter gik dommeren over til spørgsmålet om navneforbud. Her ønskede anklagemyndigheden forbuddet ophævet. Anklageren begrundede det med at retten havde slået fast, at de fire er skyldige og at der er tale om en grov overtrædelse og at døveverden er en lille lukket verden og med dommen i dag vil der i det ganske land være nogen der nærer mistillid til døve om at de er svindlere. "Det skal de ikke udsættes for, derfor skal navneforbuddet ophøre.”
Alle fire forsvarere protesterede, men dommeren imødekom anklagerens ønske ved at sige at "døve og hørehæmmet i Danmark har særlig interesse i denne sag."
Tre af de fire forsvarere valgte herefter at anke dommene. Anders Witt Gadkjærs advokat ønskede at overveje muligheden for anke.
Klokken 17.30, efter halvanden times domsafsigelse, spurgte dommeren forsvarerne og anklagemyndigheden: "Yderligere bemærkninger?" Det havde de ikke, hvorpå han sluttede med at sige "Så hæver vi retsmødet"